BERGEN OP ZOOM 6 juli 2018.  Woningcorporatie Stadlander het voornemen om het verouderde complex De Gentiaan te vervangen voor een nieuw en toekomstbestendig woon- en winkelcomplex. Een ingrijpende ontwikkeling, niet in de minste plaats voor de huurder.  

De uitstroom van huurders en de daaropvolgende sloop gebeurt in twee fasen.De voorbereidingen voor de herontwikkeling van De Gentiaan zijn inmiddels gestart. Stadlander gaat daarvoor de samenwerking aan met Rialto Vastgoedontwikkeling. Uitgangspunt is een levendig centrum met een diversiteit aan winkels, dienstverlening en horeca, een nieuwe AK Markt en een gevarieerd woonaanbod met appartementen in de sociale huur-, geliberaliseerde huur- en koopsector. 

Woningcorporatie Stadlander heeft de bewoners en ondernemers van De Gentiaan en Piushof afgelopen week geïnformeerd over de herontwikkeling van het centrum in Gageldonk-West. Het woon- en winkelcomplex De Gentiaan aan het Piusplein en de Kastanjelaan zullen plaatsmaken voor een compleet nieuw centrum, waar samen met de Piushof, wonen, ondernemen en ontmoeten samen zullen komen.