PERSBERICHT: Voerendaal, 07 juli

Sinds begin juni voert een team archeologen van SOB Research een archeologisch onderzoek uit in het Plangebied Kernplan II te Voerendaal in opdracht van Rialto Vastgoedontwikkeling B.V. en Plus Vastgoed B.V. Archeologisch onderzoek in het centrum van Voerendaal zal meer inzicht geven over de ontwikkeling van Voerendaal als dorp in de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd.

Vondsten

Het onderzoeksgebied ligt in de oude dorpskern van Voerendaal aan het Kerkplein en de Spekhouwerstraat. De opgraving heeft zich tot nu toe geconcentreerd op het gebied direct grenzend aan het Kerkplein. Hier zijn verschillende funderingen aangetroffen, waarvan de oudste dateren uit de 17e eeuw. Daarnaast zijn op grotere diepte funderingen en vloeren in Kunradersteen en Maaskeien aangetroffen die mogelijk nog ouder zijn. Opmerkelijk is dat in één van deze vloeren fragmenten van een hardstenen grafsteen in de vorm van een kruis zijn aangetroffen. Op deze fragmenten zijn nog stukken tekst bewaard gebleven. De fragmenten van deze grafsteen zijn duidelijk hergebruikt in de keldervloer.

Open dagen

De archeologen voeren de komende dagen verder onderzoek uit op deze locatie. Dinsdag en woensdag organiseert de gemeente Voerendaal open dagen. Achter de hekken op het Kerkplein wordt tussen 10.00 en 12.00 uur uitleg gegeven over de archeologische vondsten van de afgelopen periode. De uitleg wordt gegeven door archeoloog Rene van Wilgen en de regioarcheoloog van Parkstad, Hilde Vanneste.

Het archeologisch onderzoek levert geen vertraging op voor de start van de bouwwerkzaamheden.



Klik hier voor de website van de gemeente Voerendaal.