Het winkelcentrum Clinckhoeff in de wijk IJsselveld gaat vernieuwen. Door een grootschalige facelift; vernieuwen van winkelunits; verplaatsen en vergroten van de Jumbo; creëren van ruimte voor een landelijke discounter en het realiseren van een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen wordt de Clinckhoeff een toekomstbestendig winkelcentrum waarvoor op dit moment de plannen worden uitgewerkt.

Projectontwikkelaar Rialto IJsselstein BV heeft hiervoor afspraken gemaakt met de Collectieve Vereniging van Eigenaren winkelcentrum Clinckhoeff (CVvE) en de gemeente IJsselstein. De hele realisatie, met een verwachte start van de bouw eind 2021, zal naar verwachting in 3 à 4 fasen worden uitgevoerd en ruim 3 jaar in beslag nemen.

De Clinckhoeff is in de jaren 70 gebouwd. Een zogenaamd naar binnen gekeerd winkelcentrum waar veel wijkbewoners hun dagelijkse boodschappen doen; waar onder andere een apotheek, restaurant en kapper zijn gevestigd én mensen elkaar ontmoeten voor een gezellig praatje tijdens het winkelen. Het winkelcentrum speelt hierdoor een belangrijke sociale rol in de wijk IJsselveld. Ook geeft de vernieuwing van de Clinckhoeff de wijk een economische impuls.

Woningbouw Televisiebaan

De vergroting van de Jumbo is mogelijk door de Jumbo-vestiging aan de Televisiebaan te verplaatsen naar de Clinckhoeff. Het pand van de Jumbo aan de Televisiebaan wordt gesloopt. Op het vrijkomende perceel wordt, samen met het perceel van de voormalige Jenaplanschool, gebruikt voor nieuwbouw van woningen. 

Wethouder Kees Geldof: “IJsselstein werkt aan de plannen om 2.500 woningen te bouwen voor het jaar 2030. Nieuwbouw aan de Televisiebaan is een zeer welkome bijdrage aan het realiseren van onze Woonvisie”. 

Sinds 2010 is er gesproken over het opknappen en verbeteren van de Clinckhoeff. Wethouder Peter Bekker heeft in het najaar 2018 aan de CVvE voorgesteld om de projectontwikkelaar Rialto erbij te betrekken voor een frisse blik. Samen met de CVvE is er een nieuw schetsplan gemaakt waar de CVvE in haar ledenvergadering op 2 november jl. een positief besluit is genomen. Wethouder Peter Bekker: “De Clinckhoeff is van grote waarde voor de wijk IJsselveld én de stad IJsselstein. Ik ben blij dat deze voorziening gehandhaafd blijft en mensen ‘overdekt’ hun boodschappen kunnen blijven doen zoals zij gewend zijn. Maar dan wel in een aantrekkelijk winkelcentrum dat aan de eisen van de 21ste eeuw voldoet.”  

Mark Titulaer, Rialto IJsselstein B.V.: "Rialto heeft een brede ervaring in het vernieuwen van winkelcentra. Met de inzet van onze expertise verandert de Clinckhoeff in een volwaardig, comfortabel en toekomstbestendig winkelcentrum waar de mensen graag komen. Een aanwinst voor de stad IJsselstein.”