14

Bergen op Zoom - De Gentiaan

* Ontwikkelingsfase

Plaats / Gemeente
Bergen op Zoom / Bergen op Zoom 


Project
Herontwikkeling winkelcentrum de Gentiaan 


Inwoneraantal
Plaats: ca. 66.000
Verzorgingsgebied: ca. 15.000


Ontwikkelaar
Rialto Vastgoedontwikkeling B.V. i.s.m. Stichting Stadlander


Programma
ca. 4.500 m² bvo winkelruimten
ca. 95 woningen (mix van huur / koop)
ca. 316 openbare parkeerplaatsen maaiveld